Bilgi iste!

Eğitimle ilgili detaylı bilgi için bülten listesine kayıt olabilirsiniz

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Başarı ve Kalıcılık Sürekli Eğitimle Mümkündür.


 
Kimler Katılabilir:

Şirketlerin İnsan Kaynakları ve Eğitim biriminde çalışanlar, Şirketlerin İnsan Kaynakları ve Eğitim birimlerinde kariyer hedefi olanlar, Başta eğitim fakülteleri öğrencileri olmak üzere kendini geliştirmek isteyen tüm öğrenciler, Eğitimci becerilerini geliştirmek isteyenler, Kariyerine yatırım yapmak isteyenler, Sunum yapma, topluluk önünde konuşma gibi konularda bilgilerini çeşitlendirmek isteyenler, Öğretmenler, Gelişime ve yeni bilgiye açık olan herkes katılım sağlayabilir.


1.       Öğrenme ve Öğretme 3 Saat
2.       Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları, Stratejileri ve Stilleri 3 Saat
3.       Öğretim Yöntem ve Teknikleri  8 Saat
4.       Öğretim Teknolojileri ve e- öğrenme 3 saat
5.       Öğretim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi 3 Saat
6.       Öğretim Tasarımı ve Öğretim Etkinliklerinin Planlanması  3 Saat
7.       Mikroöğretim Uygulamaları 10 Saat
8.       Genel Değerlendirme 1 saat


Programın Uygulaması


•    Katılımcıların programa kesintisiz devam etmeleri zorunludur. Derslerin en az %80 ine devam etmeyen katılımcılara sertifika verilmeyecektir.
•    Programda uygulamaya ayrılan derslerde katılımcılar mikroöğretim uygulamaları gerçekleştireceklerdir. Sertifika programına katılanlar öğretimini yaptıkları ya da yapacakları bir konu seçerek bu konuda öğretim verecekleri kişilerin özelliklerini de dikkate alarak öğretim uygulaması yapacaklardır. Uygulama hem katılımcılar hem de öğretim elemanları tarafından tartışılacaktır.
•    Mikroöğretim uygulamalarına katılım zorunludur. Eğitimin bu bölümüne katılamayanlara sertifika verilmeyecektir.
•    Programın sonunda yapılacak değerlendirme sonunda katılımcılara Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün “Eğitici Sertifikası” verilecektir. Katılımcıların sertifika alabilmeleri için iki değerlendirme yapılacaktır. 1. Değerlendirme bilişsel ağırlıklı 2. Değerlendirme öğretim uygulamalarını kapsayacaktır. Sertifika alınabilmesi için her iki değerlendirmenin ortalaması 100 üzerinden en az 75 almaları zorunludur.

NOT:


Sektörde sertifikaların sürekli olarak kullanılabilmesi ve kalıcı olması istenirse Eğiticilerin Eğitimi Sertifikasının almış olanların her yıl 10 saat tazeleme eğitimleri alması gerekmektedir.

Dökümanlar