Hakkımızda

OSTİMTech HBEM;

Tecrübeli Yönetim Kadrosu, Nitelikli, Mesleki Gelişime Açık Eğitmen & Uzman Kadrosunun yanı sıra, OSTİM Teknik Üniversitesi’nin vizyonu, misyonu, alt yapısı ve eğitim kadrosu ile birlikte gelişim ve sürdürülebilirliğine verdiği desteği, OSTİM'in 50 yıllık üretim tecrübesini ve sektör uzmanlarının deneyimlerini, 20 yılı aşkın eğitim faaliyetleri sonucunda oluşmuş eğitmen ve uzman havuzunu, Etkin ve yaygın çözüm ortaklığı ve network yapısını bir avantaj olarak toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak üzere yapılanmasını tamamlamıştır.

 

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Hayat Boyu Eğitim Merkezi;

 •  Başta KOBİ'lerin günümüz ve geleceğin gelişen insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda,
 •  Öğrenci yetkinlik ve yeterliliklerini artırma, iş edindirme ve çalışan kapasitesini geliştirme hedefiyle yaygın bir hizmet anlayışını benimseyen,
 •  "Yeni nesil teknolojiler, tasarım ve ileri imalat teknikleri" odağında sunacağı mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra 21. Yüzyıl kişisel ve yönetsel becerilerini toplumun tüm kesimlerine kazandırmayı amaçlamıştır.

 

Hayat Boyu Eğitim Merkezi Faaliyet Alanları;

Katılımcıların meslek edinmelerini ve iş hayatına girişlerini kolaylaştıran, yeni teknoloji ve güncel bilgiler doğrultusunda mesleklerinde ilerlemelerini ve mesleki yeterliklerini artırmalarını sağlayan sertifika programları düzenlemek,

 • Gerçek ve tüzel kişilerin eğitim ihtiyaçlarına uygun görsel, işitsel, uzaktan veya yüz yüze eğitim programları geliştirmek ve uygulamak; ihtiyaç duyulan eğitim materyalini hazırlamak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik özel eğitim, araştırma, uygulama, AR-GE, danışmanlık, çözüm ortaklığı alanlarında programlar hazırlamak ve uygulamak; proje hazırlamak ve uygulamak,
 • Başta eğitim kurumlarına yönelik olmak üzere iş dünyası için staj ve işbaşı eğitim programları düzenlemek, ortak eğitim ve sertifika programları hazırlamak ve uygulamak,
 • İlgili meslek alanlarında meslek standartlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesinde aktif olarak yer almak,
 • Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna süreci araçlarına uygun olarak gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri tanımak,
 • Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak,
 • Üniversitenin diğer birimleri ile merkezin faaliyetleri kapsamında ortak çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Merkez faaliyetlerinin tanıtım ve duyurusuna yönelik kitap, dergi, broşür ve benzeri basın ve yayın faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Eğitici eğitimi programları düzenlemek,
 • Rektörlükçe verilen diğer görevleri yürütmek,
 • Uzaktan eğitim altyapısı oluşturmak ve yürütmektir.