Bilgi iste!

Eğitimle ilgili detaylı bilgi için bülten listesine kayıt olabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK Uygulama Süresi Yol Haritası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte kısa süre içerisinde ikincil mevzuat da Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişiye ait özel ve genel nitelikli verilerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan kanun, işyerlerinde veri sorumlusu ile veri işleyenlere ciddi sorumluluk ve yükümlülükler getirmektedir.

Bu eğitim ile katılımcılara kişisel verilerin ne olduğu, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenebilmesi için hangi kriterlere uyulması gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, ele geçirilmesi, paylaşılması, dağıtılması halinde, bunun hukuki ve cezai sonuçları hakkında katılımcılar bilgilendirilerek farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen madde(lere) göre değişmek üzere 5,000 TL’den 1,000,000 TL’ye kadar artabilmektedir.

Kimler Katılabilir;

İşyeri (işletmelerin), Orta ve Üst Düzey Yöneticileri, İnsan Kaynakları Yöneticileri, İnsan Kaynakları Uzmanları, Personel Yöneticileri, Personel Uzmanları, Bilgi İşlem Personeli, Avukatlar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirle, Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olan ve bu konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim İçeriği;

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Hayatın Gizliliği
  - Kısaca Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Avrupa kıtasındaki gelişimi
  - Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunması
  - Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Hukuki Çerçevesi
  - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  - T.C Anayasası
  - Avrupa Konseyi 108 no.lu Sözleşmesi
  - GDPR
  - KVKK
  - Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Sınırlandırılabilirliği
  2. Kişisel Verilerin Korunması Terminolojisi
  - Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri
  - Kişisel Verilerin İşlenmesi
  - Otomatik olarak kişisel verilerin işlenmesi
  - Otomatik olmayan yollarla kişisel verileri işlenmesi
  - Kişisel verinin kullanıcıları
  - Veri Sorumlusu – Veriyi İşleyen
  - Veri alıcıları ve 3. Kişiler
  - Veri Sorumluları Sicili
  3. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Ana Prensipleri
  4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kurallar - Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Sorumluluğu
  - Verilerin Kanunlara ve Hukuka Uygun Olarak işlenmesine ilişkin Kurallar
  - Verinin Hukuka Uygun Olarak İşlenebilmesinin Şartları
  - Kişisel Verilerinin Güvenliğine İlişkin Kurallar
  - Hesap Verilebilirlik ve Uyuma İlişkin Kurallar
  5. Veri Sahibin (İlgili Kişinin) Hakları ve bu hakların İcrası
  -Veri Sahibinin Hakları
  - Kanun Yolları, Yaptırımlar, Cezalar ve Tazminat
  6. Kişisel Verilerin Aktarılması – Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

 

 

 

Fotoğraflar

Dökümanlar