OSTİM Teknik Üniversitesi Hakkında

OSTİM Teknik Üniversitesi

OSTIM Teknik Üniversitesi, OSTIM Vakfı tarafından 5657 Yüksek Ögretim Kurumları Teskilatı Kanunu kapsamında 7033/Madde 22 Sayılı Kanunla 1 Temmuz 2017 tarihinde kurulmuştur.

 

İş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir işbirliği içinde;

Öğrenci, akademisyen ve paydaşlarının insanlığa değer yaratma potansiyellerini keşfetmeleri için uluslararası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma, uygulama, proje altyapısı ve imkanı sunan;

Sahip olduğu üstün bilgi ve donanım, milli ve insani değerler çerçevesinde tasarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştiren;

Ülkemizin bilim ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin arttırılmasında sorumluluk üstlenen;

Özgün proje ve çözümler üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan;

bir üniversite olmak hedefi ile yola çıkmıştır.

 

 

AMAÇLARIMIZ

 • Üniversitenin tüm yeterliliklerinin, ulusal veri yabanında yer almasını sağlamak
 • Beceri yönelimi ve mesleki yeterlilik kazandırmaya öncelik vermek
 • Ana eksene ekonomik katkıyı ve ticarileşmeyi almak
 • Sosyal sorumluluğu ve kültürel farkındalığı yüksek mezunlar vermek
 • Araştırmacı yayın felsefesini temel almak
 • Öğrenen merkezli olmak
 • Bilgi üretiminde proje, araştırma, uygulama ve ticarileşmeye imkân vermek
 • Sanayile iş birliği temelinde etkin araçlar/mekanizmalar oluşturmak ve işletmek
 • İş başında öğrenme esasına dayanmak
 • Süreçlere paydaşların aktif katılımını sağlamak

SUNDUĞUMUZ FIRSATLAR

IS BASINDA ÖGRENME ESASINA DAYANMAK

Kapasite ve yeteneklerine göre kayıtlı binlerce işletmeden oluşan network ağımızla ezber bozuyoruz. “Staj Koçu” uygulamamız ile öğrencilerin işbaşı eğitim sürecini maksimumda verimli geçirmelerini sağlıyoruz.

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri Türkiye’nin en başarılı firmalarında yaptıkları işbaşı eğitimlerle daha okurken iş deneyimi kazanıyor, aldıkları dersler kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı eğitim ile pratiğe dönüştürüyorlar.

 • 15.000’in üzerinde işletme
 • 3 Teknopark (9 Paydaş Üniversite)
 • 9 Sektörel Kümelenme
 • 8 Sektörel STK
 • 7 Lise, 1 MYO
 • Kamu Kurumları Temsilcilikleri
 • Bütün Banka Şubeleri
 • 3 Alışveriş Merkezi
 • Çok sayıda restoran, büfe, cafe, spor salonu, saha vb.

 

MESLEKİ YETERLİLİKTE VE BECERİ GELİŞTİRMEDE ÖNCELİK

Gelişmiş Laboratuvarlar, Uygulama Alanları, Serbest Garaj ve Serbest Atölye İmkanları

Bilgiyi deneyimleyerek öğrenen öğrencilerimiz, aldıkları eğitimin çıktısını da görebiliyor, eş zamanlı olarak neden-sonuç ilişkilerini gözlemliyor ve bilgiyi üretime dönüştürmenin farklı yollarını keşfediyor.

Proje Deneyimi

OSTİM Teknik Üniversitesi olarak, gençlerin ve üretim dünyasının önemli bir paydaşı olduğu vizyonuyla, stratejik ve ulusal projelerde öğrencilerimize yer veriyoruz.

Sektör Uzmanları ile Marka Dersler ve Deneyim Paylaşımı

Sektörlerinde başarılı olan isimleri, deneyimlerini paylaşmaları için öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz.

ÖĞRENEN MERKEZLİ OLMA,

 

ÖĞRENCİYE ÖZEL UYGULAMALARLA YETENEK VE EĞİLİMİ DESTEKLEME

ÖZ GEÇMİŞTEN ÖZ GELECEK TASARIMINA 

Kariyer Planlama Merkezimiz

Bizim için kariyer planlama, 1. sınıfta Kariyer Koçu ile öğrencimiz arasında kurulan bağın planlı bir gelişim yolculuğuna dönüşmesidir. Kariyer Planlama Merkezi olarak, öğrencilerimizin veya mezunlarımızın gelişim potansiyeline, akademik durumlarına, iş hayatındaki beklentilerine, hedeflerine ve teknolojik değişimin getirdiği yeni becerilere hakim olmalarına göre şekillenen bu yolculuğun sonunda başarı olması için çalışıyoruz.

Öğrencilerimize öz geçmişleriyle birlikte öz geleceklerini de hazırlatıyor, hayallerini kağıda geçirmelerini sağlıyoruz. Böylece hedeflerini netleştiriyor, onları bu hedefler ve daha fazlası doğrultusunda yönlendiriyoruz.

 

HAYAT BOYU EĞİTİM MERKEZİ İLE EK BECERİ VE YETKİNLİKLER KAZANDIRMA

Hayat Boyu Eğitim Merkezi

Yeni nesil teknolojiler, tasarım ve ileri imalat teknikleri odağında gerçekleştirdiğimiz mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin yanı sıra 21. yüzyıl kişisel ve yönetsel becerilerini de toplumun tüm kesimlerine kazandırmayı amaçlıyoruz. Mesleki tercihinizin yanı sıra size hayatınız boyunca destek olacak ve fark yaratacak yeni beceri ve uluslararası yeterliliğe sahip sertifikalı yetkinlikler için Hayat Boyu Eğitim Merkezi ile çok sayıda seçenek sunuyoruz.

Eğitim Faaliyetleri

 • 21. yy Kişisel ve Yönetsel Becerileri
 • Kurumsal Gelişim
 • Profesyonel Gelişim

Uzaktan Eğitim Faaliyetleri

 • Uzaktan Eğitim Portalı (LMS) Uzaktan Eğitim İçerikleri
 • Uzaktan Eğitim Materyal Hazırlama

Mesleki ve Teknik Eğitim Faaliyetleri

 • Teknoloji ve Tasarım
 • Atölye ve Laboratuvar Uygulamaları
 • İşbaşı Eğitimler

Sertifikasyon

 • Bilgilendirme (UMS ve UY Yeterlilikler)
 • Sınav ve Test Merkezi
 • Belgelendirme/Yönlendirme

 

GİRİŞİMCİLİK KARNESİ

Bizim için girişimcilik, insanlık, ihtiyaç ve problemlerinin farkına varmak ve onu çözümlemeye talip olmaktır. Üniversitemize kayıtlı olan her genç, girişimcilik ruhuna ve deneyimine ilk adımı, girişimcilik vergi numarasına sahip olarak atıyor. Girişimcilik Karnesi uygulamamızla her öğrencimizin girişimcilik algısının gelişmesini ve üretime daha okurken başlamasını hedefliyoruz. 5 zorunlu seminer ve uygulamanın devamındaki diğer 5 semineri öğrencimizin isteğine bağlı olarak şekillendiriyoruz.

Zorunlu Eğitimler

 1. Girişimcilik Eğitimi
 2. Proje Yönetimi Eğitimi
 3. İnovasyon ve İş Fikri Oluşturma Eğitimi
 4. Teknoloji Okur Yazarlığı Eğitimi
 5. Bilim ve Teknoloji Tarihi Eğitimi

Seçmeli Uygulamalar

Bireysel yarışmalara katılım, öğrenci kulüplerinde aktif üyelik, üniversite bünyesinde ve toplumsal projelerde/aktivitelerde, sosyal sorumluluk projelerinde görev alma.

Bu Programın Kazanımları Arasında

 • Tasarım ve üretim odaklı öğrenimlerle sektörde fark yaratacak donanıma sahip olma,
 • Kendi iş yerini açarak üretim yapmak istendiğinde start-up kurma, iş ortakları ve giriş sermayesi konularında üniversitemizden tam destek görme,
 • OSTİM Teknopark’ta yer alma imkanı vardır.

 

YENİLİKÇİ VE TEKNO GİRİŞİMCİ MEZUNLAR İÇİN OSTİM TEKNOPARK ÜNİVERSİTENİZLE İÇ İÇE

Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve inovasyon üreten yenilikçi firmaları, serbest üretim atölyeleri, ticarileştirme, iş birliği ve geleceğin teknolojilerine dönük çalışmalarıyla üniversite ekosisteminin de bir parçası olan OSTİM Teknopark, yenilikçi ve girişimci potansiyellerine vereceği destekle OSTİM Teknik Üniversiteli öğrencilerin hemen yanında.

Kuluçka Merkezi

Küçük gözüken bir fikrin, doğru koşullar altında büyürse dünyayı değiştirebileceği vizyonuyla, Kuluçka Merkezimizde öğrencilerimize ilk adımı atmaları için girişimlerini destekliyoruz. 

Çift Anadal ve Yandal İmkanı

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri yerleştikleri bölümde okurken diğer programlardan ders alarak çift diploma sahibi olabiliyor. Yandal programını tercih edenler, okudukları bölüm dışında bir bölümden ders alarak, diplomalarına, yandal bölüm sertifikası ekleyebiliyor.

Yurt Dışı Değişim Programları

Yabancı üniversitelerle yapılan öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir dönemini yurt dışında geçirebiliyor.

Burs İmkanları

Üniversitemizde yerleştirme bursları dışında birçok farklı burs opsiyonu sunuyoruz.

Kütüphane

Kütüphanemiz, sektörel yayınlardan süreli yayınlara, kitap ve dergilerden binlerce yüksek lisans tezine kadar her türlü çevrim içi ve basılı bilgi içeriğine sahiptir

Öğrenci Dekanlığı

Öğrenci Dekanı ve makamı atama ile görevlendirilir. Öğrencilerin seçim ile göreve geldiği oluşuma Öğrenci Konseyi denir ve yıl içinde tüm üniversitelerin öğrenci konseyleri YÖK tarafından toplantıya davet edilir.

Öğrenci Kulüpleri

Öğrencilerimizin ilgi, istek ve liderlikleriyle oluşturulan öğrenci kulüpleri geniş imkanlarla desteklenir. Bu kulüpler öğrencilerin; ekip çalışması, sosyal sorumluluk ve organizasyon alanlarındaki yeteneklerini keşfetmelerini sağlar.

Spor Olanakları

Spor tesisimiz futbol ve basketbolun yanı sıra eskrim, masa tenisi, dağcılık, aikido, pilates ve yoga gibi çeşitli disiplinlerin de antremanlarına açık geniş alanlara ve ekipmanlara sahiptir.

Sanat Atölyeleri

Üreten bir üniversite olan OSTİM Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin estetik düşünmelerini ve fikirlerini tasarlamalarını sağlar.

Yurtlar

Sosyal alanlara sahip yurtlarımız öğrencilerimizin en rahat şartlarda eğitimlerini tamamlamalarını sağlar.

Sağlık ve Rehberlik Hizmetleri

Öğrencilerimizin sadece bedensel değil, ruhsal olarak da her türlü desteği alabileceği merkezimiz, 7/24 hizmet verir.

Ulaşım

Kampüsümüze toplu taşıma (metro, otobüs ve dolmuş) kullanılarak kolayca ulaşılabilir. OSTİM metro istasyonuna “0 (sıfır)” metre mesafededir.

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Broşürü İçin Tıklayınız.